<<< retour <<<

Version Nhớ Thương mp3

 

Cõi Mơ
Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 12 Octobre 2009   
 

Thuy Long

Tiếng hát : Thụy Long

https://www.youtube.com/watch?v=c-Nsf_vjeqA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Cõi Mơ

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 12 Octobre 2009   
 

Em có bao giờ tưởng nhớ
Em có bao giờ nhắc nhở
Em có bao giờ niềm nỡ
Em có bao giờ thiết tha

***
Em có bao giờ tưởng nhớ
Vùng trời yêu dấu tuổi thơ
Vào những chiều hôm lộng gió
Dáng ai thấp thoáng bên cầu
*
Em có bao giờ nhắc nhở
Đường xưa ngập tràn ánh trăng
Bóng cây nhạt nhòa hoa lá
Lối về khuất trong sương mờ

*
Em có bao giờ tưởng nhớ
Em có bao giờ nhắc nhở
Em có bao giờ niềm nỡ
Em có bao giờ thiết tha

***
Em có bao giờ thiết tha
Miên man về chuyện xa vời
Tuổi hồng yêu thương gắn bó
Tình nồng vơi bớt đắn đo
*
Em có bao giờ niềm nỡ
Thuở xưa vẫn mãi là thơ
Một chút yêu thương tuy muộn
Đôi mình chìm trong cõi mơ

***
Em có bao giờ tưởng nhớ
Em có bao giờ nhắc nhở
Em có bao giờ niềm nỡ
Em có bao giờ thiết tha