<<< Retour >>>

Đại Đồng Tu Tiến Version mp3

 

Đại Đồng Tu Tiến.

        Concorde universelle et avancement spirituel.
        Universal harmony and spiritual progress
.

 

Đại Hội Vô Vi Hội Tụ Tâm Linh kỳ thứ 22 tại San Francisco USA 2003

Thơ : Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Ngày 22/11/2002

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện, Ngày 2/02/2003

https://www.youtube.com/watch?v=r9om__DnUIo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 


 

Quỳnh Lan

Tiếng hát Quỳnh Lan

 

Đại Đồng Tu Tiến tự giãm phiền,
Thành tâm tu luyện tự cảm yên,
Say mê phát triển tạo hoà bình,
Càn khôn qui một tự cảm minh.
*
Vui chung tiến hoá không ngừng,
Vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây.
Cảm thông nguyên lý vui vầy,
Đâu đâu cũng được sum vầy vui chung.
Chẵng còn lý luận điên khùng,
Thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu.
Chơn tâm phát triển được nhiều,
Càn khôn qui một cảm yên cảm hoà.
*

Đại Đồng Tu Tiến tự giãm phiền,
Thành tâm tu luyện tự cảm yên,
Say mê phát triển tạo hoà bình,
Càn khôn qui một tự cảm minh.

Bình tâm diệt ngã không ta,
Tự hoà tu tiến mới là người khôn.
Cộng đồng nhơn loại có hồn,
Cùng chung tu sửa cùng tồn tại lâu.
Chung vui phát triển nhiệm mầu,
Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm.
Chung vui giải tiến mừng thầm,
Chung cùng tiến hoá cùng tầm đường tu.
*
Đại Đồng Tu Tiến tự giãm phiền,
Thành tâm tu luyện tự cảm yên,
Say mê phát triển tạo hoà bình,
Càn khôn qui một tự cảm minh.