<<< retour <<<

Version Ngày Tháng Nào mp3

Mỹ Dung

Ngày Tháng Nào
Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 19 Août 2009   
 

Ca Sĩ : Mỹ Dung

https://www.youtube.com/watch?v=5fwwygxfE8w&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Xin cuối mặt cho một lần giã biệt,
Tạ từ nhau em biết sẽ về đâu,
Biết không anh trời bây giờ tháng mấy,
Buồn mưa ngâu mây trắng ngập ngừng bay.

***

Đôi cánh bay mệt mỏi vẫn miệt mài,
Em tựa cửa ngân hà sao vằng vặc,
Đông lại về lòng em buồn man mác,
Góc trời xưa anh có chắc gì vui,
Em cặm cụi gỡ lưới tình giăng mắc,
Bờ vai gầy tình nghĩa vẫn đầy vơi.

***

Xin cuối mặt cho một lần giã biệt,
Tạ từ nhau em biết sẽ về đâu,
Biết không anh trời bây giờ tháng mấy,
Buồn mưa ngâu mây trắng ngập ngừng bay.

***

Phương trời buồn nặng trĩu trái sầu đau,
Em xin gởi để anh cùng chia sẻ,
Em khóc ngất cho vơi dòng dư lệ,
Ước mơ ngày mình nhấc bước trở về,
Trời đa đoan tìm cách cắt chia ta,
Nhóm bếp lửa khơi tro tàn dâu bể. 

 

***