<<< retour <<<

 

Người Về - format mp3

My Dung

Hương Giang

Người Về
( Retour à mon pays natal )

Thơ : Mạc Phương Đình
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 14 Juillet 2014 

Ca Sĩ : Hương Giang

https://www.youtube.com/watch?v=e1vFZpS4Hzc

 

 

 

Người Về.

( Retour à mon pays natal )


Thơ : Mạc Phương Đình.
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện.
Paris, le 14 Juillet 2014.

Người về lạnh cóng gịọt mưa,
Câu ca lỗi nhịp theo mùa đông xa.
Mái hiên con dế thì thầm,
Người về nặng cả trăm năm cuộc tình.

Mùa xuân chợt trốn về đâu,
Chân chim in khoé mắt sầu dáng xưa.
Người về lạnh cóng gịọt mưa,
Câu ca lỗi nhịp theo mùa đông xa.
Nụ quỳnh chợt nở đêm qua,
Hương lan nỗi tiếc vở oà gối chăn.
Mái hiên con dế thì thầm,
Người về nặng cả trăm năm cuộc tình.
***
Tưởng dừng gót mỏi lênh đênh,
Thắp lên ngọn nhớ riêng mình nổi vui.
Nhìn mây vẽ chút ngậm ngùi,
Cỏ hoa trộn giữa kiếp người phù du.
Băn khoăn lội ngợp ao tù,
Chút khoe khoang vụng thiên thu giật mình.

Người về lạnh cóng gịọt mưa,
Câu ca lỗi nhịp theo mùa đông xa.
Mái hiên con dế thì thầm,
Người về nặng cả trăm năm cuộc tình.

Mùa xuân chợt trốn về đâu,
Chân chim in khoé mắt sầu dáng xưa.
Người về lạnh cóng gịọt mưa,
Câu ca lỗi nhịp theo mùa đông xa.
Nụ quỳnh chợt nở đêm qua,
Hương lan nỗi tiếc vở oà gối chăn.
Mái hiên con dế thì thầm,
Người về nặng cả trăm năm cuộc tình.
***
Tưởng dừng gót mỏi lênh đênh,
Thắp lên ngọn nhớ riêng mình nổi vui.
Nhìn mây vẽ chút ngậm ngùi,
Cỏ hoa trộn giữa kiếp người phù du.
Băn khoăn lội ngợp ao tù,
Chút khoe khoang vụng thiên thu giật mình.