<<< retour <<<

Version Nhớ Thương - mp3

 

Nhớ Thương .
Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 17 Août 2009  

Mai Thảo

Tiếng hát : Mai Thảo.

https://www.youtube.com/watch?v=K-9y6_eePVY&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Nhớ Thương

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 17 Août 2009  
Tiếng hát : Mai Thảo.

Anh ra đi khi trời hừng sáng,
Hạ U buồn gởi gió thu sang,
Chân mõi mòn lê trong phố vắng,
Thương về anh sao lắm gian nan.

***

Dẩu biết rằng anh về xứ lạ,
Nhưng trong lòng em vẫn xót xa,
Bao nhiêu lâu em vẫn mong chờ,
Ngày về đồng hát bản tình ca.
Em còn nhớ câu chuyện bên cầu,
Dòng nước kia trôi tận về đâu,
Ôm hồ Lognes hay về rừng thẳm,
Qua đồng bằng đến tận biển đông.

 

Anh ra đi khi trời hừng sáng,
Hạ U buồn gởi gió thu sang,
Chân mõi mòn lê trong phố vắng,
Thương về anh sao lắm gian nan.

***

Theo dòng nước cuộc đời tan hợp,
Tiễn đưa anh đi đến nơi nào,
Hai chúng ta xa cách đôi đàng,
Vẫn nơi đây gió hú thét gào,
Phải chăng em khóc vì thương nhớ,
Ru mãi tình ta trong cõi mơ.

www.thienmusic.com

www.youtube.com/user/thienmusic