VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

<<< Retour >>>

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Ngày 20 Novembre 2011 - Version Mp3

 

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật

do Nam Anh thực hiện

Ngày Chúa Nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2011

Phần 1 : Chinh Phụ Ngâm

Bài Thuở Trời Đất, Khách Má Hồng - Ca Sĩ Hương Giang

Bài Chia Tay - Ca Sĩ Hoàng Quân.

SHNT 2

Thanh Van

Thanh Vân

Quach Vinh Thien

Quách Vĩnh Thiện

 

Chinh Phu Ngam 1

Chinh Phu Ngam 2