VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

<<< Retour >>>

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Ngày 27 Novembre 2011 - Version Mp3

 

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật

do Nam Anh thực hiện

Ngày Chúa Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2011

Phần 2 : Chinh Phụ Ngâm

Bài Nợ Núi Sông - Ca Sĩ Thụy Long

Bài Nhớ Chàng - Ca Sĩ Mỹ Dung .

SHNT 2

Thanh Van

Thanh Vân

Quach Vinh Thien

Quách Vĩnh Thiện

 

Chinh Phu Ngam 1

Chinh Phu Ngam 2