VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

<<< Retour >>>

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Ngày 4 Décembre 2011 - Version Mp3

 

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật

do Nam Anh thực hiện

Ngày Chúa Nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2011

Phần 3 : Chinh Phụ Ngâm

Bài Nguyệt Hoa - Ca Sĩ Hương Giang.

Bài Tuổi Xuân - Ca Sĩ Quỳnh Lan.

SHNT 2

Thanh Van

Thanh Vân

Quach Vinh Thien

Quách Vĩnh Thiện

 

Chinh Phu Ngam 1

Chinh Phu Ngam 2

 

http://www.thienmusic.com

http://www.youtube.com/thienmusic