VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

<<< Retour >>>

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Ngày 11 Décembre 2011 - Version Mp3

 

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2

Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật

do Nam Anh thực hiện

Ngày Chúa Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2011

Phần 4 : Chinh Phụ Ngâm

Bài Oán Sầu - Ca Sĩ Hương Giang.

Bài Vinh Quang - Ca Sĩ Xuân Phú .

SHNT 2

Thanh Van

Thanh Vân

Quach Vinh Thien

Quách Vĩnh Thiện

 

Chinh Phu Ngam 1

Chinh Phu Ngam 2

 

http://www.thienmusic.com

http://www.youtube.com/thienmusic