<<< retour <<<

Version Tình Mẹ mp3

 

Tình Mẹ
Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 25 Août 2009   
 

Mat Thảo

Tiếng hát : Mai Thảo

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GR649xC9oI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Tình Mẹ

Giang cánh ấp của tình thương vô lượng,
Cây nhân sinh èo uột đã tươi mầm,
Mẹ dâng hiến trải cõi lòng độ lượng,
Yêu tha nhân không vướng chút vị thân.

*

Tình mẫu tử ôi mênh mông biển cả,
Dưỡng mầm non hoa cỏ trở cây xanh,
Hiếu với mẹ có khi nào con đã,
Trả ơn cây đã lấy máu nuôi cành,
Ôi nước mắt có bao giờ chảy ngược ?
Nghĩa vị tha ngất ngất đỉnh trời.

*
Giang cánh ấp của tình thương vô lượng,
Cây nhân sinh èo uột đã tươi mầm,
Mẹ dâng hiến trải cõi lòng độ lượng,
Yêu tha nhân không vướng chút vị thân.

*

Vắt cạn sữa chỉ suốt đời mơ ước,
Mong các con thật xứng đáng làm người,
Rồi đến lúc cây già nua bóng xế,
Vòng từ sinh lửa leo loét cuối đời,
Thương các con mắt mẹ còn rơi lệ,
Đâu quản thân mình sinh tử đầy vơi.