<<< Retour >>>

CD Kim Vân Kiều 1 - Trăm Năm Trong Cõi Người Ta.

Kim Van Kieu 1

 

Kim Van Kieu 1 - Dos

 

 

Cliquez sur la ligne pour voir la vidéo :

 

101 - Thúy Kiều, Thúy Vân

http://thienmusic5.free.fr/ThuyKieuThuyVan.htm

 

102 - Thanh Minh Đạp Thanh

http://thienmusic5.free.fr/ThanhMinhDapThanh.htm

 

103 - Hồng Nhan Bạc Mệnh

http://thienmusic5.free.fr/HongNhanBacMenh.htm

 

104 - Kim Trong

http://thienmusic5.free.fr/KimTrong.htm

 

105 - Gặp Gỡ Làm Chi ?

http://thienmusic5.free.fr/GapGoLamChi.htm

 

106 - Kiếp Nhân Duyên

http://thienmusic5.free.fr/KiepNhanDuyen.htm

 

107 - Mộng Triệu Mạch Tương

http://thienmusic5.free.fr/MongTrieuMachTuong.htm

 

108 - Kim Trọng, Thúy Kiều

http://thienmusic5.free.fr/KimTrongThuyKieu.htm

 

109 - Rài Gió Mai Mưa

http://thienmusic5.free.fr/RayGioMaiMua.htm

 

110 - Lượng Xuân

http://thienmusic5.free.fr/LuongXuan.htm

 

111 - Lửa Hương

http://thienmusic5.free.fr/LuaHuong.htm

 

***

 

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều :

 

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

 

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-2-20101221.htm

 

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

http://thienmusic6.free.fr/SBS-Vietnamese-3-20101228.htm

 

 

 

Radio RFI - 7 Juin 2006 :

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20060607M-KimVanKieu.htm

Radio RFI - 2 Janvier 2008 - Nhịp Cầu Tri Ân :

http://thienmusic.free.fr/RFI-PhongVan-20080102-Thien.htm

Radio RFA - Á Châu Tự Do - 1 Juin 2008 - Mặc Lâm :

http://thienmusic5.free.fr/RFA-QVT-20080601.htm

 

Truyện Kiều - Thơ và Nhạc :

( Histoire de Kiều - Poème et Musique ).

http://thienmusic5.free.fr/Truyen Kieu - Tho va Nhac.htm