<<< Retour >>>

 


Kim Vân Kiều
( 3254 câu thơ )

Thơ : Nguyễn Du

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện


CD 1 – Trăm Năm Trong Cõi Người Ta


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu1.htmCD 2 – Bên Tình Bên Hiếu


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu2.htmCD3 - Quyến Gió Rủ Mây


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu3.htmCD4 – Tài Tử Giai Nhân


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu4.htmCD5 – Cá Chậu Chim Lồng


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu5.htmCD6 - Hại Nhân Nhân Hại


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu6.htmCD7 - Chữ Tài Chữ Mệnh


http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu7.htm

 

***

Radio SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

 

Radio SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

 

 

Radio SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

 

 

***

 

***