<<< retour <<<

Ngọc Cầm format mp3

Xuân Phú

Xuân Phú

Ngọc Cầm
Thơ : Vương Thu Thủy
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 1 janvier 2008  

Ca Sĩ : Xuân Phú

 

http://www.youtube.com/user/thienmusic
http://www.thienmusic.com

Voyage en Image et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm
quachvinhthien@gmail.com

 


https://www.youtube.com/watch?v=E-cyjfrTec4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Ngọc Cầm
Thơ : Vương Thu Thủy
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 1 janvier 2008  

Ca Sĩ : Xuân Phú

Đàn ai réo rắc đường tơ,
Thanh âm trầm bổng như mơ nỗi niềm,
Nhạc vàng trong mắt triền miên,
Phím ngà lã lướt tay yên nhịp nhàng.

*
Đâu đây tiếng nhạc mộng vàng,
Hồn sao choáng ngập không gian những chiều,
Phút giây vương vấn mong nhiều,
Nghe lòng đỗ mộng tay yêu vổ về.
Ngọc cầm dạo khúc đam mê,
Nguồn thơ xao xuyến ước thề dỡ dang.

 

Đàn ai réo rắc đường tơ,
Thanh âm trầm bổng như mơ nỗi niềm,
Nhạc vàng trong mắt triền miên,
Phím ngà lã lướt tay yên nhịp nhàng.
*
Tim nghe tràn ngập mênh mang,
Chừng như lặng lẽ bước chàng hay ai ?
Người đâu xa cách bẽ bàng,
Ta về nhắn gởi phím đàn say mê,
Dang tay níu tóc tơ thề,
Như ôm đàn ngọc ước về mến yêu.