<<< Retour >>>

 

CD - Một Thoáng Hương Nồng

Mot Thoang Huong Nong

Logo Mot Thoang Huong Nong

Logo Mot Thoang Huong Nong Dos

 

1. Ngọc Cầm - Xuân Phú

2. Mưa Paris - Hoàng Quan

3. Tình Quê Qua Thái Bình Dương - Quỳnh Lan

4. Thu Vàng Lá Và Mây Em - Xuân Phú

5. Dừng Bước Lại - Hương Giang

6. Bước Chân Mùa Đông - Thụy Long

7. Thanh Lâu - Hương Giang

8. Ngày Tháng Nào - Mỹ Dung

9. Vườn Xuân - Hương Giang

10. Gặp Lại Người - Mỹ Dung