<<< Retour >>>

ThienMusic

présente

Chinh Phụ Ngâm 2 - Vinh Quang

( Les complaintes de la femme d'un guerrier )

Logo-ChinhPhuNgam-2

 

Lời Tựa Chinh Phụ Ngâm

 

1 - Nguyệt Hoa - Hương Giang

2 - Nhớ Nhung - Hạ Trâm

3 - Hồn Mộng - Mai Thảo

4 - Giấc Mộng - Quang Minh

5 - Tuổi Xuân - Quỳnh Lan

6 - Xuân Vàng - Mai Thảo

7 - Oán Sầu - Hương Giang

8 - Ước Mơ - Quỳnh Lan

9 - Vinh Quang - Xuân Phú

10 - Kết Duyên - Hương Giang