ThienMusic

Présente

<<< Retour >>>

Kim Vân Kiều

Best Of 1

Best Of 1 - KVK Dos

 

1 - Thúy Kiều, Thúy Vân - Quỳnh Lan

2 - Kim Trọng - Xuân Phú

3 - Hặp Gở Làm Chi - Mai Thảo

4 - Liêu Dương - Hương Giang

5 - Buồn Trông - Quỳnh Lan

6 - Chương Đài - Hương Giang

7 - Túc Trái Tiền Oan - Quỳnh Lan

8 - Cung Nga - Hương Giang

9 - Phượng Liễn LOan Nghi - Quỳnh Lan

10 - Hại Nhân NHân Hại - Hương Giang

11 - Lai Sinh - Mỹ Dung

Poème et Musique Kim Van Kieu par Professeur Le Mong Nguyen.
http://thienmusic5.free.fr/poeme-kimvankieu.doc

Photos sélectionnées par Tran Quang Hai :
http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/318/318
http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/319/319

DailyMotion de TranQuangHai.
To Lien chante "Buôn Trông" de Quach Vinh Thien sur dailymotion.
http://www.dailymotion.com/user/tranquanghai/video/x8zu7o_chanson-buyn-trong-interpretee-par_music?hmz=7461626d656d626572

Photos par Christophe Trinh Nghia :
http://www.assobussysaigon.com/kim-van-kieu/

Photos par Nguyen Dinh Vuong :
http://picasaweb.google.fr/shnvthl/090412KimVanKieuDeQuachVinhThien?authkey=Gv1sRgCPy3mJv4_KafQg&feat=email#

M. Nguyen Dang Truc 12/04 Web Viet Bao On Line :
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=143332