<<< Retour >>>

ThienMusic

présente

Chinh Phụ Ngâm 1 - Nợ Núi Sông

( Les complaintes de la femme d'un guerrier )

Logo-ChinhPhuNgam-1

 

Lời Tựa Chinh Phụ Ngâm

 

1 - Thuở Trời Đất Khách Má Hồng - Hương Giang

2 - Nợ Núi Sông - Thùy Long

3 - Chia Tay - Hoàng Quan

4 - Gió Cát - Mỹ Dung

5 - Lạnh Lùng - Mai Thảo

6 - Hồn Tử Sĩ - Thùy Long

7 - Chinh Phu - Hương Giang

8 - Nhớ Chàng - Mỹ Dung

9 - Tương Tư - Mai Thảo

10 - Lo Âu - Hương Giang

11 - Lòng Thiếp - Mỹ Dung